Hjelp oss å prioritere konsepter!

Ved felles dugnad skal vi puste liv i triste plasser og tomme gater med mål om at alle Larviksfolk vil trekke ut i gatene der de føler seg som hjemme, at de tilhører et fellesskap og at Larvik er der det gode liv leves.

 

Etter å ha knadd innspill fra Larviks befolkning via spørreundersøkelse, workshops og generelt engasjement, står arbeidsgruppa igjen med fire alternativ som vi ønsker at dere skal bli med og stemme over. Du kan stemme selv om du ikke har deltatt i idédugnaden tidligere. Du kan også melde din interesse for å bli deltaker i prosjektgruppen som skal gjennomføre valgt konsept. Vi har som mål å gjennomføre mye i august og september. De som melder sin interesse inviteres til et felles oppstartsmøte i løpet av juli.

Bli med oss og stem nå!